Fëmijët e pavaruar janë fëmijët më të lumtur. Ja pse mund të jeni duke bërë gabimin më të madh për fëmijën tuaj.

Fëmijët e pavaruar janë fëmijët më të lumtur. Ja pse mund të jeni duke bërë gabimin më të madh për fëmijën tuaj.

Sipas një studimi të kohëve të fundit, mbështetja pridërore për autonominë e të rinjve promovon një mirëqënie për të gjitha tranzicionet e mëvonshme në institucionet edukuese:Nga kopështi në shkollë 9 vjecare, nga shkolla 9 vjecare në gjimaz dhe më pas në universitet. Prof. Kateriina Salmeoa-Aro thekson se mbështetja e autonomisë e dhënë nga mamatë dhe baballarët parandalonte depresionin gjatë këtyre 3 tranzicioneve në institucionet edukuese dhe rriste vetëvlerësimin në 2 tranzicionet e fundit. Studimi është kryer me financimin e Akademisë së Finlandës

Ndikimi i kësaj mbështetjes prindërore rritet me kalimin e viteve. “Më parë, mendohej se prindërit luanin një rol të rëndësishëm vetëm për fëmijërinë, por ky kërkim tregon rëndësinë gjatë e saj gjatë adoleshëncës dhe deri në pjekurimin e plotë,” pohon Salmela-Aro.

Për një kohë të gjatë, vet-kontrolli lidhej vetëm me mirëqënien individuale dhe sukseset në jetë. Sidoqoftë, rezultatet e reja indikojnë se njerëzit kanjë një efekt rregullues interaktiv dhe të fortë midis tyre përsa i përkët mirëqënies. Prindërit ndikojnë në mirëqënien e prindërve, por gjithashtu mirëqënia e fëmijëve ndikonë atë të prindërve të tyre. Të rinjtë kanë një ndikim të madh në sjelljen prindërore nga se besohej: kur të rinjtë fillojnë të bëjnë më pak, prindërit ofrojnë më pak suport për anatominë e fëmijëve të tyre.

“Sidoqoftë, duke i parë gjërat nga mirëqënia e të rinjve, është e rëndësishme për prindërit që të ofrojnë sa më shumë mbështetje në raste të tilla, sepse mbështetja e anatomisë ka treguar se redukton represionin,” thekson Salmela-Aro.

Studimi u përfundia me ndihmën e projektit LEAD nën programin e Future of Learning, Knoëledge and Skills Academy dhe nga studimi Mind the Gap nën programin Human Mind Academy.  Studimet janë kryer kryesisht me metotën cross-sectional. Në studim morën pjesë rreth 2000 të rinj finlandez, mirëqenia dhe rruga e arsimit e të cilëve u investigua.

Burimi: Academy of Finland