Dermatologia

Cryolipolysis
Dermatologjia - Trajtime Estetike te Lekures për shëndetin dhe bukurinë e saj. Celuliti - Cryolipolysis - Depilim - Trajtime me filler & Botox - Peeling - Trajtim me Radiofrekuencë - Klinika Estetike Tirane DaVinci - Trajtime Estetike Tirane
Depilazione con Laser Alexandrite
Dermatologjia - Trajtime Estetike te Lekures për shëndetin dhe bukurinë e saj. Celuliti - Cryolipolysis - Depilim - Trajtime me filler & Botox - Peeling - Trajtim me Radiofrekuencë - Klinika Estetike Tirane DaVinci - Trajtime Estetike Tirane
Trattamento della Cellulite
Dermatologjia - Trajtime Estetike te Lekures për shëndetin dhe bukurinë e saj. Celuliti - Cryolipolysis - Depilim - Trajtime me filler & Botox - Peeling - Trajtim me Radiofrekuencë - Klinika Estetike Tirane DaVinci - Trajtime Estetike Tirane
Microdermoabrasione
Dermatologia - Trattamenti estetici della pelle per la sua salute e bellezza. Cellulite - Criolipolisi - Depilazione - Trattamenti Filler & Botox - Peeling - Trattamento Radiofrequenza - Clinica Estetica Tirana - Trattamenti Estetici Tirana - DaVinci
Trattamenti con Dermapen
Dermatology - Aesthetic Skin Treatments for its health and beauty. Cellulite - Cryolipolysis - Depilation - Filler & Botox treatments - Peeling - Radio frequency treatment - Aesthetic Clinic Tirana - Aesthetic treatments Tirana - DaVinci
Eliminazione dei tatuaggi
Ingradimento Labbra con Acido
Trattamento con Radiofrequenza
Nutrigenetica
Peeling
Permalip
Trattamento delle Macchie
Trattamento dell'Acne
Trattamento con Botox
Terapia PRP