Contatto

Contattaci

Tiranë, Albania
Rruga Dritan Hoxha, Pranë pallatit të sportit Asllan Rusi, Hyrja 1, Kati 3
T +355 42 33 22 33, M +355 69 70000 70
[email protected]

Prishtina, Kosovë
Lagjia Kalabria, Nr. 64, Hyrja 1
T +383 3877 2233, M +386 4977 3355
[email protected]

Skopje, Macedonia
To be opened soon!